Woongebouw De Kerk

Beheer en commissie

Woongebouw De Kerk is een van de panden van Stadswonen Rotterdam met een beheerstructuur. Dit houdt in dat er een dagelijks beheer en een wooncommissie is. Zij vormen samen het bestuur van de bewonersvereniging van Woongebouw De Kerk. De voornaamste taak van de bewonersvereniging is het behartigen van de belangen van de bewoners. Daarnaast worden door de bewonersvereniging activiteiten voor de bewoners georganiseerd en faciliteiten gefinancierd en beheerd zoals borrels en feesten, verhuur feestruimte en  wasmachines en drogers.

Het beheer
Het beheer vormt het dagelijks bestuur van de bewonersvereniging. Het beheer is dus niet in dienst van Stadswonen Rotterdam, maar staat in dienst van en wordt betaald door de bewoners. Het dagelijks bestuur bestaat uit de beheerder, assistent beheerder en penningmeester. Het beheer voert de dagelijkse activiteiten van de bewonersvereniging uit.

De wooncommissie
De wooncommissie vormt het algemeen bestuur van de bewonersvereniging. Zij vergadert minimaal acht keer per jaar met het dagelijks bestuur om het beleid vorm te geven en activiteiten te organiseren.